Európa
Rozloha: 10 498 000 km²
Počet obyvateľov: 739 165 030
Počet štátov: 46 + 7 závislých území

Európa

Európa je svetadiel tvorený západnou časťou euroázijského kontinentu. Nachádza sa na severnej pologuli. Je súčasťou takzvaného Starého sveta.

Pojem Európy závisí od toho, aké významové útvary intervenujú pri jeho tvorbe, napr. historický pojem Európy mieni Európu s jej zložitým, často rozporným významom pre svet. Nie teda len renesancia, ale aj antika; nie len reformácia, ale aj židovstvo a kresťanstvo. Z etnografického hľadiska sa do Európy ráta aj Kaukaz a Zakaukazsko, z hľadiska politického a vojenského ostrovy Cyprus, Malta a iné.

Hranicu medzi Európou a Áziou predstavuje myslená čiara prechádzajúca cez hrebeň pohoria Ural, Kaspické more, Kumsko-manyčskú zníženinu, Marmarské, Egejské a Stredozemné more. Okrem východu obklopujú Európu oceány a moria. Na severe ju ohraničuje Severný ľadový oceán, na západe Atlantický oceán a na juhu Stredozemné, Marmarské a Čierne more. Európou prechádza nultý poludník.

Geografia

Svetadiel Európa sa delí na 11 základných fyzickogeografických celkov (oblastí) [v zátvorke je uvedená približná poloha]:

Regióny

 • Škandinávska oblasť (Nórsko, Švédsko, Fínsko a priľahlé Rusko)
 • Oblasť Britských ostrovov (Britské ostrovy)
 • Oblasť atlantického Francúzska (západné Francúzsko)
 • Oblasť hercýnskej strednej Európy (Dánsko, Benelux, Nemecko, Poľsko, Česko, Slovensko)
 • Alpsko-karpatská oblasť (Alpy, Karpaty, Panónska panva)
 • Iberská oblasť (Pyrenejský polostrov, Baleáry)
 • Apeninská oblasť (Taliansko okrem Álp, Sicília, Sardínia, Korzika)
 • Balkánska oblasť (Balkán až po Slovinsko)
 • Oblasť Východoeurópskej roviny (medzi Karpatmi, Poľskom a Uralom)
 • Krymsko-kaukazská oblasť (južná obruba Východoeurópskej roviny) - veľká časť patrí do Ázie
 • Oblasť Uralu (pohorie Ural)

Politicko-historicky sa Európa delí najčastejšie na:

 • Juhovýchodná Európa
 • Západná Európa
 • Stredná Európa
 • Východná Európa
 • Severná Európa
 • Južná Európa

Zemepisné rekordy

 • Najväčšia vzdialenosť sever-juh: 4 300 km
 • Najväčšia vzdialenosť východ-západ: 5 600 km
 • Najsevernejší bod: Rudolfov ostrov, Rusko (81° 47' severnej šírky)
 • Najzápadnejší bod: Bjargtangar, Island (24° 33' západnej dĺžky)
 • Najvýchodnejší bod: mys Flissingskij, Nová zem, Rusko (69° 03' východnej dĺžky)
 • Najjužnejší bod: Gavdos, Grécko (34° 51' severnej šírky)
 • Najvyšší bod:
  • Mont Blanc, francúzsko-talianská hranica Álp (4 810 m n. m.)
  • alebo Elbrus, Rusko (5 642 m n. m.) (v závislosti od toho, aká hranica Európy a Ázie sa berie do úvahy)
 • Najnižší bod: Kaspická preliačina, Rusko (28 m pod hladinou mora)
 • Najvyššia zaznamenaná teplota: Sevilla, Španielsko (52 °C)
 • Najnižšia zaznamenaná teplota: Usť Ščugor, Rusko (-55 °C)
 • Najväčšie jazero: Ladožské jazero, Rusko (18 390 km²)